Ondersteunende projecten

De Stichting Allemansrecht ondersteunt niet-commerciële projecten.

Op dit moment zijn er nog geen ondersteunde projecten. Er zijn enkele aanvragen in behandeling.

Wil je jouw project voorleggen aan de stichting, dat kan als het voldoet aan onze financieringsregels.