Pro Bono Connect

Pro Bono Connect

Pro Bono Connect

Stichting Allemansrecht ondersteunt eerste project voor toegang tot het recht!

Sponsor

Op 16 augustus 2022 tekenden Stichting Allemansrecht en Pro Bono Connect een sponsorovereenkomst. Gedurende drie jaar geeft Allemansrecht ieder jaar € 12.500. Doel is om het project in staat te stellen tot een verdere professionalisering.

Pro Bono voor NGO

Pro Bono Connect verbindt NGO’s met een rechtsvraag aan advocaten- en notariskantoren die pro bono werk verrichten. Door deze matching kan PBC de NGO’s verbinden aan de juiste kantoren. In de ogen van Stichting Allemansrecht is dit een belangrijke bijdrage aan de toegang tot het recht.

Toekomstvisie

Pro Bono Connect wordt al jaren ondersteund door grote advocatenkantoren. Met de forse extra bijdrage kan de organisatie nu investeren in nieuwe groei en professionalisering. Stichting Allemansrecht wil met de bijdrage ook een signaal afgeven aan de advocatuur en het notariaat.

Over drie jaar verwachten wij dat die kantoren hun bijdragen zodanig hebben verhoogd dat Pro Bono Connect op dit niveau verder kan. Ook willen wij kantoren die nog niet meewerken aan deze vorm van pro bono werk oproepen dit serieus te overwegen. Dankzij het voorwerk van Pro Bono Connect spaart een advocatenkantoor op eigen intake van allerhande goedwillende projecten met een rechtsvraag.