Bestuur

Het bestuur van de Stichting Allemansrecht bestaat uit vier leden. De zakelijke profielen kun je nalezen in hun LinkedIn profiel. Begin 2024 hebben wij een vacature geopend voor een nieuw extra bestuurslid.

Els Unger

Els Unger

Voorzitter

Partner/oprichter van Unger Nolet Advocaten en al 35 jaar advocaat. Els is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Voor rechtsvragen over medezeggenschap en governance creëert zij innovatieve oplossingen. Met haar kennis van het bestuursrecht zorgt zij dat die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn.

Els is een bevlogen opleider/trainer op de gebieden arbeid, medezeggenschap en governance en een ervaren toezichthouder. In de periode 2002-2007 was zij bestuurder bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Pieter Kok

Pieter Kok

Secretaris

Pieter wil binnen Allemansrecht een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van het recht. In het bijzonder voor degenen die het meest rechtsbescherming verdienen, met gebruikmaking van innovatieve en consumentvriendelijke middelen.

Na een zijn studie Nederlands Recht, met specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht, is Pieter werkzaam geweest als commercieel directeur van De Nederlandse Munt en Uitgever van de Volkskrant. De laatste 12 jaar heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt als ondernemer in de Watersportbranche. Rode draad in zijn carrière is zijn passie voor innovatie bij ambachtelijke bedrijven.

Pablo van Klinken

Pablo van Klinken

Penningmeester

Pablo’s streven is om met Allemansrecht een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het rechtssysteem. Pablo is een ervaren bestuurder. Naast het bestuur van Allemansrecht vervult hij nog andere maatschappelijke functies.

Pablo is ondernemer. Hij heeft diverse bedrijven opgericht die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze zeer innovatief waren of zijn. Hij is ook jurist en heeft als doel om het recht toegankelijk te maken voor iedereen. Bijvoorbeeld via de website van DoeHetZelfNotaris.nl

Rob van Doorn

Rob van Doorn

Bestuurslid

Al vanaf 2016 betrokken bij OSR en sinds de oprichting lid stichtingsbestuur Allemansrecht. Maatschappelijk zeer betrokken, onder meer als voormalig voorzitter van het Migrainefonds en Hoofdpijnnet.

Oprichter/eigenaar BentoSpino. Voormalig DGA en adviseur bij Buitenhek & van Doorn Consultancy. Voormalig directeur Omgevingsdienst Noord Holland Noord en oud-wethouder Haarlem. Tot 2022 coördinator Stikstof en Natura2000 bij BIJ12.
Sinds 2014 adviseur en onderzoeker bij de stichting StiBaBo.

Benoeming bestuur

Bestuursleden zijn benoemd in het bestuur voor een periode van vier jaar. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens vier jaar. De bestuursleden ontvangen een bescheiden vergoeding voor de werkzaamheden en vergaderingen.