Regels voor non profit financiering

De stichting kan twee soorten projecten financieren. Commerciële projecten en not for profit projecten.

Allemansrecht ondersteunt geen particuliere aanvragers. Ben je op zoek naar ondersteuning voor een juridische procedure? Het Fonds toegang tot het recht ondersteunt particulieren. Let wel op dat de aanvraag moet goed te onderbouwen en/of maatschappelijk relevant zijn en moet worden ingediend met een advocaat of andere rechtshulpverlener. De ondersteuning is bijvoorbeeld voor kosten van deskundigen die niet uit de gefinancierde rechtshulp worden betaald.

De niet commerciële projecten moeten bijdragen aan onze algemene doelstelling, de toegang tot het recht verbeteren. We verwachten serieuze plannen, die duidelijk omschrijven hoe je het doel gaat bereiken. We geven geen individuele subsidies aan personen. Dat wil zeggen dat de aanvraag moet komen van een organisatie, zoals een stichting, vereniging of overheidsorgaan. We willen ook niet de enige financier zijn, dus we verwachten ook andere financieringsbronnen te zien.

We kunnen incidenteel ondersteunen of voor langere tijd.

Je dient je aanvraag met gebruikmaking van de algemene regels voor een aanvraag.