Regels voor non profit financiering

De stichting kan twee soorten projecten financieren. Commerciële projecten en not for profit projecten.

De niet commerciële projecten moeten bijdragen aan onze algemene doelstelling, de toegang tot het recht verbeteren. We verwachten serieuze plannen, die duidelijk omschrijven hoe je het doel gaat bereiken. We geven geen individuele subsidies aan personen. Dat wil zeggen dat de aanvraag moet komen van een organisatie, zoals een stichting, vereniging of overheidsorgaan. We willen ook niet de enige financier zijn, dus we verwachten ook andere financieringsbronnen te zien.

We kunnen incidenteel ondersteunen of voor langere tijd.

Je dient je aanvraag met gebruikmaking van de algemene regels voor een aanvraag.