Regels voor non profit financiering

De stichting kan twee soorten projecten financieren. Commerciële projecten en not for profit projecten.

Allemansrecht ondersteunt geen particuliere aanvragers.

De niet commerciële projecten moeten bijdragen aan onze algemene doelstelling, de toegang tot het recht verbeteren. We verwachten serieuze plannen, die duidelijk omschrijven hoe je het doel gaat bereiken. We geven geen individuele subsidies aan personen. Dat wil zeggen dat de aanvraag moet komen van een organisatie, zoals een stichting, vereniging of overheidsorgaan. We willen ook niet de enige financier zijn, dus we verwachten ook andere financieringsbronnen te zien.

We kunnen incidenteel ondersteunen of voor langere tijd. De maximale bijdrage is:

  • voor een eenmalige subsidie € 30.000
  • voor een meerjarige bijdrage, maximaal drie jaar en € 15.000 per jaar

Het bestuur stelt jaarlijks een maximaal subsidiebudget per jaar vast.

Je dient je aanvraag in met gebruikmaking van de algemene regels voor een aanvraag.

Heb je aanvullende financiering nodig, of kom je niet in aanmerking voor financiering door Allemansrecht, dan hebben wij een overzicht van andere fondsen gemaakt.