Strafrechtswinkel Tilburg

Strafrechtswinkel Tilburg

De strafrechtswinkel Tilburg ondersteunt kosteloos mensen met vragen op het terrein van het strafrecht.

Logo strafrechtswinkel

De Strafrechtswinkel Tilburg bestaat uit rechtenstudenten die op vrijwillige basis zich bezig houden met het verlenen van juridische hulp. Binnen de winkel zijn er drie werkgroepen die elk onder supervisie staan van een van de bestuursleden. Daarnaast heeft de Strafrechtswinkel Tilburg een samenwerkingsverband met twee strafrechtskantoren zodat onze cliënten altijd van specialistische kennis kunnen worden voorzien.

Reden van ondersteuning

De strafrechtswinkel Tilburg voorziet in een behoefte voor laagdrempelige hulp. De begroting van de stichting is klein en goed te overzien. Het bestuur is van mening dat met een relatief bescheiden bijdrage een groot effect bereikt kon worden. De ondersteuning is voor drie jaar. Daarna verwacht de stichting dat de organisatie zoveel professioneler is dat zij andere inkomsten kan vinden.