Vereniging van Rechtswinkels

Vereniging van Rechtswinkels

De Nederlandse vereniging van rechtswinkels is een organisatie waarvan je denkt dat die al jaren zal bestaan. Dat was niet het geval tot 2023. Met een startsubsidie van Allemansrecht is de vereniging van start.

Doel NVR

De Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels zet zich in voor professionalisering van het rechtswinkelwerk en ondersteuning van rechtswinkeliers.

Leden van de vereniging kunnen het volgende verwachten:

  • Bijeenkomsten gericht op kennisdeling en intervisie met partners in het veld
  • Trainingen voor medewerkers van rechtswinkels en vergelijkbare organisaties
  • Ondersteunende middelen voor rechtswinkels om dienstverlening te optimaliseren
  • Een krachtige, gemeenschappelijke stem naar beleidsmakers
  • Een bepalende stem in de vereniging met behoud van onafhankelijkheid

Reden ondersteuning

Het bestuur heeft overwogen dat rechtswinkels een belangrijke rol vervullen in het aanbieden van juridisch advies. De rechts- en wetswinkels kennen een lage drempel. Het is van groot belang dat deze organisaties kennis van elkaar hebben en kunnen delen. Belangrijke zaken zijn het delen van gegevens over de aard van de hulpvragen en de manier van afhandelen. Hiermee kan ook richting beleidsmakers duidelijk worden welke vragen er spelen.

De winkels moeten natuurlijk zelf hun eigen organisatie kunnen dragen. Voor de startfase is een ondersteuning echter van groot belang. Na deze periode moeten reguliere subsidies en bijdragen van de leden de vereniging verder kunnen dragen.