Studiefonds Vluchtelingen

Studiefonds Vluchtelingen

Allemansrecht heeft een eigen studiefonds voor vluchtelingen opgericht. Het Allemansrecht Studiefonds! Via het UAF (Vluchtelingen studiefonds) kunnen vluchtelingen ondersteuning aanvragen voor een rechtenstudie.

Het UAF ondersteunt vluchtelingen die in Nederland willen studeren. De stichting Allemansrecht ondersteunt projecten die de toegang tot het recht verbeteren. Door een structurele subsidie van vijf jaar van Allemansrecht is er nu een fonds op naam.
Het Allemansrecht Studiefonds ondersteunt specifiek studenten die een juridische HBO- of WO opleiding gaan volgen.
Voor Allemansrecht is dit een prachtige manier om haar doelstelling verder nabij te brengen. Het UAF is door haar jarenlange ervaring in staat om de uitvoering van dit fonds te regelen. Aanvragen moeten via de reguliere wijze worden ingediend bij het UAF

Aanvragen indienen bij het UAF