Nuhanovic Foundation

Nuhanovic Foundation

De Nuhanovic Foundation ondersteunt slachtoffers van oorlog en oorlogsmisdaden. Het gaat om kosten voor het procederen die niet gedekt zijn in het Nederlandse of internationale rechtshulpsysteem

Reden van ondersteuning

De organisatie doet bijzonder werk voor de toegang tot het recht. De eenmalige bijdrage is bedoeld om de organisatie te ondersteunen bij een verdere professionalisering. Het geld zal worden besteed aan het doen van een studie en het opstellen van een plan. Op basis van dat meerjarenplan zal de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen.