Regels voor commerciële financiering

Er zijn twee soorten projecten die de stichting ondersteunt. Commerciële projecten en not for profit projecten. Er is geen ondersteuning mogelijk van individuele particulieren. Al onze financieringen moeten bijdragen aan onze visie en missie.

Commerciële projecten

De stichting kan verschillende vormen van financiering aanbieden. Hoewel zij een ideëel doel heeft zal financiering op zakelijke gronden plaatsvinden. Voordelen om met ons samen te werken zijn dat wij niet in eerste instantie uit zijn op een zo hoog mogelijk rendement. Per project formuleren we vooraf een exit-doelstelling. Met jaarplannen maakt het gefinancierde project inzichtelijk gemaakt of deze doelstelling zijn gehaald. Wij hebben duidelijke regels voor onze financiering.

Belangrijk is dat een commercieel project bijdraagt aan de algehele doelstelling van de stichting. Tegelijk is voor een bedrijf van belang dat er binnen afzienbare termijn zicht is op een duidelijk levensvatbaar bedrijfsmodel. De stichting doet niet aan verliesfinanciering of aanvragen die in de basis slechts gericht zijn op het voorzien van een inkomen voor de aanvrager.

Aandelenkapitaal

De stichting neemt alleen deel:

  1. in organisaties waar het management zelf een risicodragend belang heeft.
  2. voor een minderheid van de aandelen, bij voorkeur niet meer dan 40%
  3. in bedrijven die akkoord gaan met een gedelegeerd commissaris namens de stichting

Een maximale nieuwe deelneming bedraagt € 300.000.

Leningen of borgstellingen

De stichting kan (achtergestelde) leningen of borgstellingen afgeven. De organisatie dient voldoende zekerheid te kunnen bieden voor de lening. Er zal een zakelijke rente en aflossingstermijn afgesproken worden. De maximale looptijd voor een lening is vijf jaar.

De maximale lening bedraagt € 150.000 per aanvraag of organisatie.

Lopende projecten

De stichting neemt deel in de volgende commerciële projecten en niet commerciële projecten.