STICHTING ALLEMANSRECHT

Ondersteunt projecten om het recht toegankelijk te maken.

In Nederland en in de rest van de wereld heeft niet iedereen in gelijke mate toegang tot het recht. Dat kan zijn omdat het te duur of te ingewikkeld is. Er zijn gelukkig ook veel initiatieven die hier verandering in proberen te brengen. Die initiatieven ondersteunen wij.

Allemansrecht


MISSIE

De stichting stelt middelen beschikbaar voor het realiseren van haar doelstelling Dat kan aan organisaties maar ook aan bedrijven. Wij ondersteunen geen particuliere aanvragen.

Allemansrecht

projecten

Allemansrecht

Commerciële projecten

Allemansrecht kan deelnemen in commerciële projecten. Dat zijn projecten die een winstoogmerk hebben. Aan dergelijke projecten verschaffen wij geen subsidie. Wel kunnen wij lenigen verstrekken of een deelneming nemen.

Allemansrecht

Ondersteunende projecten

De Stichting Allemansrecht ondersteunt niet-commerciële projecten. Er zijn op dit moment enkele aanvragen in behandeling. Wil je jouw project voorleggen aan de stichting, dat kan als het voldoet aan onze financieringsregels.