Formele eisen aanvraag

Een aanvraag kan je alleen schriftelijk indienen. Wil je vooraf overleg? Dat kan met een van de bestuursleden. Vraag dat aan via het contactformulier en leg dan duidelijk uit waar je over wilt praten.

Onderstaande regels zijn de formele eisen waaraan een aanvraag in ieder geval moet voldoen. Als je daaraan niet voldoet sturen we de aanvraag terug en nemen die niet in behandeling.

De aanvraag namens een rechtspersoon moet een recent uittreksel uit het Handelsregister bevatten waaruit blijkt dat de contactpersoon bevoegd is de aanvraag in te dienen.

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag omvat verder:

  • een korte omschrijving van het plan
  • een begroting van inkomsten en uitgaven
  • de feitelijke gegevens van de aanvrager, waaronder een adres en bankrekening
  • een uitleg waarom het project past binnen de doelstellingen van de stichting Allemansrecht

Aanvullende eisen commercieel

Indien het een commercieel project is waarbij deelneming in het aandelenkapitaal of een lening is gevraagd gelden er aanvullende eisen en voorwaarden. Deze worden na een eerste screening toegezonden specifiek per project.

Besluit op de aanvraag

Het bestuur neemt een beslissing op de aanvraag. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. In spoedeisende gevallen kan het bestuur ook buiten vergadering een besluit nemen. Het formele besluit krijg je schriftelijk te horen.