Fondsen ter ondersteuning van het recht

Fondsen ter ondersteuning van het recht

Wij kunnen niet alle projecten voor 100% ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat een project buiten onze criteria valt, of omdat een project te groot is. Daarom zetten we hieronder een aantal fondsen op een rijtje die mogelijk voor jou van toepassing kunnen zijn.

Naam fondsKorte omschrijving
KansfondsOndersteuning voor initiatieven die inzetten op de basis voor een menswaardig bestaan: een thuis. Voorbeelden op juridisch terrein: Organisaties die mensen zonder verblijfspapieren medische en juridische ondersteuning bieden.
Fonds Toegang tot het rechtOndersteuning van particulieren voor een juridische procedure. Het betreft de financiering van niet gefinancierde juridische kosten. De aanvraag moet worden ingediend door een rechtshulpverlener zoals bijvoorbeeld een advocaat. De ondersteuning is bijvoorbeeld voor kosten van deskundigen die niet uit de gefinancierde rechtshulp worden betaald.
SDEM Stichting Democratie & MediaDeze organisatie ondersteun projecten die de regels en waarden van de rechtsstaat hooghouden door bestuurders, bedrijven en burgers. Hier kunnen dus projecten onder vallen die structureel de rechtstaat in binnen en buitenland versterken.
Haëlla StichtingEen startsubsidie van maximaal € 4.000 voor projecten op onder andere de thema’s vrouwenrechten, ongedocumenteerden of vrede en mensenrechten. Ze ondersteunen ook initiatieven die vallen onder een rechtvaardiger samenleving.

Andere fondsen?

Ben jij op de hoogte van andere fondsen die de toegang tot het recht verbeteren? Geef ze aan ons door zodat we samen beter de weg kunnen vinden in de wereld van fondsen en subsidies.