Fondsen ter ondersteuning van het recht

Fondsen ter ondersteuning van het recht

Wij kunnen niet alle projecten voor 100% ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat een project buiten onze criteria valt, of omdat een project te groot is. Daarom zetten we hieronder een aantal fondsen op een rijtje die mogelijk voor jou van toepassing kunnen zijn. Het betreft hier uitsluitend particuliere initiatieven. Er bestaan ook soms mogelijkheden voor overheidssubsidie.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld fondsen die specifiek bijdragen aan onderzoek aan een bepaalde juridische faculteit. Ook deze specifieke fondsen zijn niet hier vermeld.

Naam fondsKorte omschrijvingMax subsidie
Adessium FoundationGeen open aanvragen. Ondersteunt initiatieven op het gebied van waarheidsvinding. Maar ook ondersteunt organisaties die als waakhond kunnen functioneren op het integer handelen van het openbaar bestuur.
KansfondsOndersteuning voor initiatieven die inzetten op de basis voor een menswaardig bestaan: een thuis. Voorbeelden op juridisch terrein: Organisaties die mensen zonder verblijfspapieren medische en juridische ondersteuning bieden.
Fonds Toegang tot het rechtOndersteuning van particulieren voor een juridische procedure. Het betreft de financiering van niet gefinancierde juridische kosten. De aanvraag moet worden ingediend door een rechtshulpverlener zoals bijvoorbeeld een advocaat. De ondersteuning is bijvoorbeeld voor kosten van deskundigen die niet uit de gefinancierde rechtshulp worden betaald.
SD&
M Stichting Democratie & Media
Deze organisatie ondersteun projecten die de regels en waarden van de rechtsstaat hooghouden door bestuurders, bedrijven en burgers. Hier kunnen dus projecten onder vallen die structureel de rechtstaat in binnen en buitenland versterken.
Haëlla StichtingEen startsubsidie voor projecten op onder andere de thema’s vrouwenrechten, ongedocumenteerden of vrede en mensenrechten. Ze ondersteunen ook initiatieven die vallen onder een rechtvaardiger samenleving.Max 4.000 startsubsidie
Stichting onderzoek en rechtsplegingOnafhankelijk onderzoek bevorderen naar de civielrechtelijke problemen van gewone burgers en kleine ondernemers. Een belangrijk onderzoeksthema is het verbeteren van de toegankelijkheid van het recht voor burgers en kleine ondernemers.
OranjefondsProjecten die bijdragen aan een betrokken samenleving. Denk ook aan voorlichting over de juridische positie van groepen die nu buiten de boot vallen zoals ongedocumenteerden.
Paul F. van der Heijden FondsOndersteunen van onderzoek op het gebied van mensenrechten.
PersvrijheidsfondsDoel om juridische procedures te ondersteunen met een principieel karakter. Het gaat dan om de persvrijheid en het werk van de media ongehinderd mogelijk te maken.
Fonds SlachtofferhulpHet fonds ondersteunt projecten die de positie van slachtoffers van een (gewelds)misdrijf verbeterd. Dat kunnen ook juridische aspecten zijn
Thomson Reuters FoundationOndersteunt diverse projecten over de hele wereld op de focusgebieden: persvrijheid, mensenrechten en inclusie.

Andere fondsen?

Ben jij op de hoogte van andere fondsen die de toegang tot het recht verbeteren? Geef ze aan ons door zodat we samen beter de weg kunnen vinden in de wereld van fondsen en subsidies.