Vacature bestuurslid Allemansrecht

Vacature bestuurslid Allemansrecht

Het bestuur van de stichting Allemansrecht zoekt versterking. De stichting Allemansrecht ondersteunt projecten die de toegang tot het recht verbeteren door middel van subsidieverstrekking. De stichting is 100% aandeelhouder van OSR Holding. De subsidieverstrekking door de stichting wordt gedekt uit haar vermogen en eventuele dividenduitkeringen van haar deelneming(en).

Het bestuur van de stichting is op zoek naar verjonging en vernieuwing van haar samenstelling. Daarom is bestuurservaring en leeftijd geen criterium voor de beoordeling van reacties.

Jouw taken

De taken voor een bestuurslid zijn als volgt:

  • Viermaal per jaar vergaderen, rond de twee uur per bijeenkomst
  • Bij toerbeurt lezen en beoordelen van aanvragen voor ons fonds
  • Incidenteel een taak op je nemen, zoals overleggen met andere fondsen
  • Incidenteel gesprekken voeren met potentiële aanvragers
  • Collectief aansturen van de gedelegeerd commissaris voor OSR Holding

De totale belasting is afhankelijk van jouw invulling, enkele uren per maand. De verantwoordelijkheid omvat ook het aandeelhouderschap in OSR Holding.

Jouw profiel:

  • Affiniteit met de juridische sector
  • Gevoel voor wat toegang tot het recht betekent en voor welke groepen in de samenleving dat belangrijk is
  • Je kunt (snel) voorstellen en andere documenten lezen en beoordelen, ook op hun financiële impact

Reageren

Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding per jaar van € 2.000. Belangstellende kunnen hun sollicitatie met CV zenden aan: Els Unger voorzitter van het bestuur op info@allemansrecht.nl